مزایده و مناقصه در گنبد کاووس

پیمانکاری تاسیسات برقی

این شرکت جهت انجام امور مرتبط با برق آمادگی خود را جهت انجام امور به صورت پیمانکاری اعلام میدارد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | مهندس علی اکبر قاسمی

تهیه صورت وضعیت و کارهای اداری

این شرکت با توجه به سوابق اجرایی مدیر عامل در امور ساختمانی آمادگی خود را جهت تهیه صورت وضعیت پیمانکاران ساختمانی اعلام میدارد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | علی اکبر قاسمی