هواشناسی

انواع رطوبت سنج

انواع رطوبت سنج ها و دستگاه... نسبی : مقدار رطوبتی که در  هواشناسی و در زندگی روزمره از آن یاد... اندازه گیری شدت صدا ساخت testo

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۸:۰۱ | علی اکبر طهرانی